Over het ziekenhuis

  • Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is er voor alle circa 120.000 inwoners in Noordoost – en Oost-Groningen.
  • Ieder jaar bezoeken in totaal ongeveer 200.000 mensen de polikliniek. Daarnaast worden zo’n 14.000 mensen voor een dagje opgenomen.
  • Jaarlijks worden ruim 17.000 mensen voor een aantal dagen opgenomen bij het Ommelander Ziekenhuis. .
  • Bij het Ommelander Ziekenhuis werken zo’n 100 dokters en 600 verpleegkundigen. Er werken 8 kinderartsen.
  • Het Ommelander Ziekenhuis heeft een speciale website voor kinderen. 
  • Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft sinds 17 december 2015 deze naam. Op deze dag werd het ziekenhuis overgenomen door het Universitair Medisch Centrum Groningen, afgekort het UMCG. Dit is het ziekenhuis van de stad Groningen. De oude naam 'Ommelander Ziekenhuis Groep' veranderde toen in 'Ommelander Ziekenhuis Groningen'. De afkorting 'OZG' veranderde toen in 'Ommelander Ziekenhuis'.
  • De oude naam van het ziekenhuis ontstond op 1 september 2008. Toen werden namelijk het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het st. Lucas Ziekenhuis in Winschoten samengevoegd tot de Ommelander Ziekenhuis Groep, afgekort tot OZG.